team

De teamleden van Circulair Bouwteam Brabant stellen zichzelf graag aan je voor.

Dennis Vogels

Vogels Bouwmanagement

Ed Bergers

Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten

Geert-Jan Bosmans

Van Hoften Installatietechniek

Manfred Jacobs

Jacobs Elektro Groep

Stijn van der Weegen

Van der Weegen Bouw

Vogels Bouwmanagement

Dennis

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam in de bouwsector. Daarbij heb ik veel veranderingen en ontwikkelingen gezien. Wat me hierbij is de laatste jaren is opgevallen, dat we steeds meer eisen stellen aan de gebouwen,  maar dat er te weinig rekening wordt gehouden met de leefomgeving. Onze omgeving verandert door het winnen van grondstoffen en het creëren van sloop- en bouwafval. Hierdoor ontstaan er allerlei negatieve effecten voor het milieu en leefklimaat.

Als vader van drie zonen wil ik graag dat de wereld er over 50 jaar nog steeds fijn bewoonbaar is (als ik er niet meer ben). We merken de laatste 10 jaar pas echt dat er veranderingen in het milieu ontstaan. Warmere zomers, zachtere winters, extreme regenbuien etc.
Als we nu geen actie ondernemen zal het voor de komende generaties te laat zijn om het klimaat te verbeteren, dus wij zijn aan zet!

Expertise
Onze expertise is de totale coördinatie (regie), tekenwerk en plan uitwerkingen voor nieuwbouw en/of verbouwingen van woningen en utiliteitsbouw. Duurzaamheid, natuurinclusief en circulair bouwen zijn hierbij de beste opties! Of het nu gaat om een villa, bungalow, kantoor, bedrijfspand of logistiek centrum. Je kan bij ons met alle vragen terecht.
We hebben het totale traject van afstemming tot oplevering geanalyseerd en omgezet in een 9-stappen plan.
Wil je hier meer over lezen? Bouwmanagement compleet | Vogels

Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten

Ed

Circulair bouwen, je kunt er heel lang over blijven praten, maar je kunt het ook gewoon doen. Dit wordt een heel stuk eenvoudiger indien je kunt aanhaken bij een circulair bouwteam, de keuze was daarom eenvoudig gemaakt toen ik werd gevraagd deel te nemen in het Circulair Bouwteam Brabant. Alle partijen binnen ons bouwteam hebben dezelfde focus en overtuiging, de verschillende expertises zijn aanvullend op elkaar, in totaal compleet.

Als architect ben ik vaak betrokken bij verbouw-, herbestemming- en renovatieopdrachten. Aanpassingen en uitbreidingen uit het verleden blijken daarbij vaak op zo’n wijze ingepast dat ze weinig mogelijkheden bieden voor hergebruik. Doodzonde om te zien hoeveel materiaal daardoor na één toepassing aan het einde van hun levensduur zijn. We kunnen het ons nu niet meer veroorloven gebouwen te maken zonder daarbij na te denken hoe deze gebouwen en hun onderdelen in de toekomst herbruikbaar zijn in functie of toepassing.

Organische bouwmaterialen zoals hout zijn hernieuwbare materialen, maar voor veel materialen die wij in de bouw toepassen vormt onze aarde geen oneindige bron. We kunnen onze planeet niet blijven uitputten zonder daarvan de consequenties te moeten dragen. Indien wij een beetje lief zijn voor haar dan is zij weer aardiger voor ons, onze kinderen en voor de vele generaties na ons.

Van Hoften Installatietechniek

Geert-Jan

Het thema circulariteit is nog nooit zo actueel geweest. Door de oorlog in Oekraïne zijn bepaalde goederen niet of nauwelijks leverbaar, worden ze schaars en dus duurder. We worden niet alleen geconfronteerd met stijgende prijzen, maar ook met tekort aan grondstoffen. De natuurlijke hulpbronnen in de wereld dreigen uitgeput te raken en alternatieven zijn niet of nauwelijks voorhanden.

De generaties na ons zien wat hun te wachten staat en schreeuwen al een tijdje om aandacht om het tij te keren. Als bedrijf in de techniek kunnen wij daar een handje bij helpen. Door na te denken over een andere manier van bouwen: andere denkwijzes, anders ontwerpen, anders gebruiken van materialen en hergebruik materialen.

En deze gedachtes omzetten in daden kun je niet alleen. Vandaar dat ik ben aangesloten bij het CBB. Wij zien circulair bouwen niet alleen als bittere noodzaak en toegevoegde waarde, maar ook als een middel om de wereld een klein beetje beter achter te laten voor onze kinderen. En dat is zijn drijfveer om het thema circulariteit hoger op de agenda te zetten.

Door mijn uitgebreide netwerk van architecten, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en aannemers kan ik reeds in een vroegtijdig stadium van een bouwproject dit thema onder de aandacht brengen. Want mocht het circulair denken bij projecten nog niet aan de orde zijn, dan is het benoemen van het CBB een eerste logische stap. Vanuit deze eerste contacten kunnen andere leden van het CBB in het bouwteam aansluiten en vervolgens het circulair denken en doen naar een hoger niveau tillen.

Expertise
Als commercieel directeur van Van Hoften Installatietechniek, brengen wij duurzame expertise in voor sanitair, klimaatinstallaties en duurzame oplossingen. Met innovatieve toepassingen voor woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en transformatie. En dat al meer dan 40 jaar!

Jacobs Elektro Groep

Manfred

Sinds 2005 ben ik directeur van Jacobs Elektro Groep, een Bredaas familiebedrijf wat is opgericht door mijn opa. Precies 60 jaar na de oprichting van Jacobs Elektro Groep in 1955, heb ik in 2015 mijn droom gerealiseerd door zelf een duurzaam en energieneutraal bedrijfspand te bouwen.

Iemand zei destijds tegen mij: “Mensen visualiseren kwaliteit”. Ik merk dagelijks dat hij gelijk heeft; een bedrijfspand met een eigen identiteit - ontworpen door Oomen Architecten - is medebepalend voor je succes, het geeft mensen vertrouwen. Sinds we hier zijn gevestigd, trekken we ook een andere klantengroep aan. Het pand laat zien waar Jacobs Elektro Groep voor staat en wat we kunnen. Het is écht een visitekaartje voor ons bedrijf.  

Ik heb zelf drie kinderen en vind het, mede daarom, belangrijk om me bezig te houden met duurzaamheid en circulariteit. Het is echt zonde dat er met gemak zoveel afval geproduceerd wordt; de klimaatveranderingen laten zien dat we niet op deze voet verder kunnen gaan. De wereld heeft zoveel moois te bieden, we moeten er veel zuiniger mee omgaan. Ik heb het idee dat wij daar zeker ons steentje aan bij kunnen dragen, door klanten te adviseren om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat wij als installatiespecialist, door inzichtelijk te maken wat de voordelen en de mogelijkheden zijn, klanten een bepaalde (duurzame) richting in kunnen duwen. Kennis is macht, en samen staan wij sterk. Door onze krachten te bundelen met andere ondernemers binnen CBB ben ik ervan overtuigd dat wij, door onze kennis te delen, een beweging in gang kunnen zetten in de bouwwereld en er zo voor kunnen zorgen dat er steeds meer bewust gekozen wordt voor duurzaam en circulair bouwen. 

Expertise
Jacobs Elektro Groep is een elektrotechnisch installatiespecialist, gevestigd in Breda. Wij ontzorgen onze klanten door met ze mee te denken en oplossingen te bieden. Wij ondersteunen klanten in de utiliteitsbouw en particuliere sector tijdens renovatie en nieuwbouw. Wij streven naar een lange termijn relatie met de klant. Én met de medewerker, want investeren in eigen mensen vinden wij ook belangrijk. Met ons brede dienstenpakket nemen wij een sterke positie in op het gebied van turnkeyprojecten. Wij bieden één aanspreekpunt voor elektrotechnische installaties, domoticasystemen, beveiligingssystemen, duurzame oplossingen en service en onderhoud.
Werken bij Jacobs Elektro Groep betekent onderdeel uitmaken van een innovatieve en enthousiaste organisatie, waarin veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn continu in beweging en gefocust op de toekomst. Ons team is ervaren en sterk in het bedenken van originele en klant specifieke oplossingen. Jacobs Elektro Groep staat voor kwaliteit, professionaliteit en ontwikkeling.

Samen werken, samen succesvol!

Van der Weegen Bouw

Stijn

De wereldbevolking groeit naar 11 miljard mensen in 2100. Grondstoffen raken uitgeput en klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar. De bouw is hier in grote mate debet aan. Om een betere wereld achter te laten voor onze kinderen zullen wij samen met onze stakeholders actie moeten ondernemen.

Ik kan niet begrijpen dat er zoveel afval wordt gegenereerd. De hoeveelheid plastic die jaarlijks wordt geproduceerd voor bijvoorbeeld de voedselindustrie is gigantisch. Een groot deel wordt op een goede manier gerecycled maar er komt ook nog een enorme hoeveelheid plastic via de rivieren in de oceanen terecht. En als fervent sportduiker doet mij dat pijn.In mijn ogen bestaat er geen afval. We moeten wat dat betreft een voorbeeld nemen aan de natuur. Alles wat afsterft, wordt gebruikt als grondstof voor iets nieuws. Op die manier is het leven een continue cyclus. In de bouw moeten we net zo gaan handelen. Oude gebouwen waar geen bestaansrecht meer voor is moeten gaan dienen als grondstofbank voor de realisatie van nieuwe gebouwen. We zullen gebouwen volgens de circulaire principes moeten ontwerpen om hier in de toekomst maximaal van te kunnen profiteren. Maar ook vandaag de dag kunnen we al veel bouwmaterialen, al dan niet met een tussentijdse bewerking, gebruiken in onze bouw- en renovatieprojecten.

Dus waarom zouden we wachten als we vandaag al stappen kunnen maken naar een mooiere en gezondere leefomgeving! 

Expertise
aannemer