referentieprojecten

Circulair Bouwteam Brabant bestaat uit een team van professionals uit de bouwsector, die samen projecten realiseren waarin circulair bouwen centraal staat. Projecten waar we met recht trots op zijn.

Tilburg

Gebouw 88

Gebouw 88 ligt op de voormalige hoofdwerkplaats van de Nederlandse Spoorwegen in Tilburg, de Spoorzone. In 1878 gebouwd als onderdeel van een dubbele carrébebouwing, maar in 1913 verbouwd tot zadelmakerij. Hiervoor is de volledige zolderverdieping met dak verwijderd, een extra verdieping toegevoegd en vervolgens de volledige zolderverdieping en dak er bovenop teruggeplaatst.

De stalen kozijnen op de begane grond zijn behouden, ook is ingezet op behoud van de authentieke sfeer van de binnenruimte die enkel nog op deze verdieping aanwezig was. De verdiepingen hebben hun volledige hoogte terug gekregen waardoor de kap nu ook volledig in het zicht is. het dak is geïsoleerd en nieuw gedekt met keramische pannen. Kozijnen zijn behouden waar mogelijk, nieuw ingevuld als bestaand. Baudoin van Alphen Bergers Architecten heeft er voor gekozen nieuwe toevoegingen in te vullen met zwarte elementen. Zoals ook de entreetoren aan de zuidgevel die bovenin de nieuwe installaties herbergt.

Tilburg

Broedplaats Spoorzone

De broedplaats in de Spoorzone is uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 betreft gebouw 77, 79 en 83, fase 2 betreft gebouw 81, 82 en 84.

Bij deze gebouwen worden de gebruiksfuncties naar wensen van de gebruikers aangepast.
De bestaande buitenkozijnen worden zoveel mogelijk behouden en voorzien van achterzetramen. De daken worden aangepast (spanten zijn hergebruikt en plaatselijk verstevigd), constructies zijn geïsoleerd (akoestisch en thermisch) en voorzien van zonnepanelen. De energielabels veranderen van label F of G naar label C en A, zodat deze gebouwen er geruime tijd tegen kunnen.

Het bouwteam bestond volledig uit leden van het CBB. Vogels Bouwmanagement nam voor de gemeente Tilburg de totale coördinatie, tekenwerk en bouwbegeleiding uit handen. Het ontwerp is in samenwerking met Ed Bergers van Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten gemaakt. Samen met Van der Weegen Bouw en Van Hoften Installatietechniek is een prachtig deel van het project al gerealiseerd.

Breda

Schipper Accountants

Drie regionale kantoren van Schipper Accountants worden samengevoegd op één locatie in een bestaand kantoorgebouw aan de Rath Verleghstraat in Breda.

Het gebouw is getransformeerd van een geestdodend kantoorcellengebouw met op alle verdiepingen allemaal hokjes, naar een fris actueel kantoor met open en besloten werkruimtes.
In het ontwerp zijn door Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten de bestaande wand- en plafondsystemen gehandhaafd en/of hergebruikt.