circulaire bouwprincipes

Op elk project past het Circulair Bouwteam Brabant de volgende circulaire bouwprincipes toe:

afstemmingsfase

rethink

Tijdens het eerste gesprek met de opdrachtgever wordt het programma van wensen en eisen in beeld gebracht.

Hierbij brengt Circulair Bouwteam Brabant (CBB) de circulaire en andere duurzaamheidsaspecten bij de opdrachtgever onder de aandacht. Samen wordt er gekeken wat de doelstellingen zijn voor het project en hoe duurzaam en circulair deze zijn.

Anders denken leidt tot andere keuzes. Bij transformaties en/of verbouwingen worden er zo min mogelijk onderdelen verwijderd of gesloopt, er wordt zoveel mogelijk hergebruikt of geupcycled.
Om te weten wat bruikbaar is, moeten er  duidelijke rapportages komen van de aanwezige bouwonderdelen, materialen, kwaliteit en herbruikbaarheid. Tijdens het bouwproces levert het CBB hier rapportages voor aan.

inventarisatiefase

redesign

Bij transformaties en verbouwingen, beoordelen en inventariseren de leden van het CBB het bestaande pand en het omliggende buitenterrein. 

Met behulp van deze schouw worden er heldere uitgangspunten geformuleerd zoveel mogelijk op basis van de circulaire bouwprincipes. Zo weten de installateurs haarfijn te vertellen welke installaties hergebruikt en/of aangepast dienen te worden en weet de architect welke bouwonderdelen en materialen behouden kunnen blijven. Op basis van deze output maakt hij een passend ontwerp.

ontwerpfase

refuse
reduce
reuse

Het ontwerp wordt tijdens een presentatie en brainstormsessie met de opdrachtgever en het CBB doorgenomen en waar nodig aangepast of aangevuld met specifieke kennis van onze teampartners. 

Alle bestaande en nieuwe materialen worden in een materialenpaspoort verwerkt zodat de opdrachtgever ten alle tijden weet hoe het gebouw in elkaar is gezet. En belangrijker, hoe hij de materialen in de toekomst kan herwinnen.

Aan het einde van deze fase ontvangt de opdrachtgever het definitief circulair ontwerp, het materialenpaspoort en een passende begroting met toekomstige restwaarde en marktwaarde van het object.

Wij zijn klaar om circulair te bouwen. Jij ook?